Izabela Ślęzak

Adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Główne obszary zainteresowań naukowych to metodologia badań społecznych, zwłaszcza jakościowe metody badań, symboliczny interakcjonizm, socjologia pracy i organizacji, socjologia dewiacji. Aktualnie prowadzi badania terenowe dotyczące zagadnienia prostytucji.

Od 2005 roku redaktor prowadzący czasopisma naukowego Przegląd Socjologii Jakościowej
Od 2004 roku członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu


Dane kontaktowe

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania (pokój A217)
Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43
90-214 Łódź
tel:(+4842) 635 53 72
(w godzinach dyżurów)
e-mail: iza.slezak@gmail.com