Konsultacje

W roku akademickim 2015/2016 konsultacje nie będą się odbywać.

        

Przegląd Socjologii Jakościowej

Najnowszy numer Przeglądu Socjologii Jakościowej jest dostępny tutaj

        

Ciekawa inicjatywa

http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/o-projekcie/