Publikacje

Ważniejsze publikacje:
- Ślęzak, Izabela. 2015. The Influence of Significant Others on the Course of the Process of Leaving Sex Work. Przegląd Socjologii Jakościowej 11(3):132-153.
- Niedbalski, Jakub and Izabela Ślęzak. 2015. Changes in a Human Life Przegląd Socjologii Jakościowej 11(3):6-12.
- Ślęzak Izabela (2015) Zjawisko prostytucji w praktyce badań jakościowych, [w:] Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka (red.) Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo UŁ, ss. 235-255.

- Ślęzak Izabela (2014) Nieformalne mechanizmy kontroli społecznej wśród kobiet świadczących usługi seksualne w agencji towarzyskich. "Normy, dewiacje i kontrola społeczna XV, s. 266-288
- Ślęzak Izabela (2014) Kolektywny wymiar budowania zaangażowania w pracę seksualną kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 4, s. 56–79
- Izabela Ślęzak (2014) Od procederu do pracy – oblicza prostytucji w ujęciach naukowych i społecznej percepcji [w:] Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, red., Społeczeństwo, edukacja, praca, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 49-72
- Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak (2014) Podstawowe założenia polityki personalnej badanych organizacji [w:] Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, red., Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 101-114
- Izabela Ślęzak, Jakub Niedbalski (2014) Opis przypadku firmy A [w:] Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, red., Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź:
- Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak (2014) Główne funkcje programu NVivo a procedury metodologii teorii ugruntowanej, czyli jak realizować badanie oparte na MTU, korzystając z oprogramowania CAQDA?, [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 77-92.Wydawnictwo UŁ, s. 19-46

- Izabela Ślęzak (2013) Nowe techniki, stare problemy? Refleksje na temat badań społecznych realizowanych w środowisku osób świadczących usługi seksualne. „Przegląd Socjologiczny” 1:139-152
- Izabela Ślęzak (2013) Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1/41: 149-162
- Izabela Ślęzak (2013) Recenzja książki: Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Joanna Dec, Pozytywne życie. O profilaktyce HIV/AIDS dla edukatorów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012, ss. 158. "Studia Edukacyjne" 26: 399-405.
- Izabela Ślęzak (2013) Intymne życie sieci - ekshibicjonizm i voyeryzm cyberprzestrzeni. homemade.tv (red.) Gustaw Nawrocki, Artur Malewski, Bartek Otocki. Gorzów Wielkopolski: Miejscki Ośrodek Sztuki/Galeria BWA

- Izabela Ślęzak (2012) Spożywanie alkoholu jako element sytuacji pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. "Alkoholizm i Narkomania" Tom 25, nr 4, 383–404
- Izabela Ślęzak (2012) Alcohol use as a work factor among female sex workers in escort agencies. "Alcoholism and Drug Addiction" Volume 25, issue 4, E33–E52
- Izabela Ślęzak (2012) Hasła: "Grupa odniesienia" (s. 96-99); "Praca nad biografią" (s. 227-228); "Pojęcia w symbolicznym interakcjonizmie" (s. 221-223); "Praca nad dopasowywaniem linii działań" (s. 229-230); "Rola społeczna" (s. 240-246); "Struktury procesowe biografii" (s. 264-268); "Transformacje tożsamości" (s. 305-308); "Współczynnik humanistyczny" (s. 328-329); "Znaczący inny" (s. 338-341) [w:] Słownik Socjologii Jakościowej (red.) Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński. Warszawa: Difin
- Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak (2012) Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej. "Przegląd Socjologii Jakościowej", Tom VIII, Numer 1, s. 126-165
- Krzysztof T. Konecki, Izabela Ślęzak (2012) Socjologia jakościowa - innowacyjne metody badań jakościowych. "Przegląd Socjologii Jakościowej", Tom VIII, Numer 1, s. 6-10

- Izabela Ślęzak (2011) „Ryzyko i gra. Relacje rodzinne a tożsamość kobiet prostytuujących się”. S. 211-224 w: Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej pod redakcją E. Litak, R. Furman, H. Bożek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Izabela Ślęzak (2011) „Lech M. Nijakowski Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki. "Przegląd Socjologii Jakościowej" VII (3): 135-143

- Izabela Ślęzak (2010) „Być prostytutką – problematyka konstruowania tożsamości kobiet prostytuujących się” . S. 293-311 w: Procesy Tożsamościowe. Symboliczno - interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego. (red.) Krzysztof Konecki i Anna Kacperczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Izabela Ślęzak (2010) „Agencje towarzyskie jako przestrzeń realizowania płatnych usług seksualnych (Komunikat z badań)”. S. 117-135 w: Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych (red.) Jacek Leoński i Magdalena Fiternicka-Gorzko, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński
- Izabela Ślęzak (2010) „Oblicza prostytucji. Analiza sposobów przedstawiania zjawiska prostytucji w dyskursie publicznym”. S. 107-124 w: B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.) Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, publikacja w serii „Kultura i emocje” Uniwersytetu Wrocławskiego

- Izabela Ślęzak (2009) Stawanie się poetą. Analiza interakcjonistyczno-symboliczna. "Przegląd Socjologii Jakościowej" Tom V Numer 1
- Izabela Ślęzak (2009) „Metodologiczne problemy badań nad zjawiskami ‘trudnymi’ na przykładzie prostytucji”. S. 181-198 w: Metody, techniki i praktyka badań społecznych, Red. Aneta Bąk, Łukasz Kubisz-Muła, Bielsko-Biała: ATH w Bielsku-Białej pobierz artykuł

- Izabela Ślęzak (2008) "Seks i erotyka w Sieci, czyli czego poszukują internauci." S.145-152 w: (red. ) Marek Sokołowski Oblicza Internetu Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne aspekty Internetu. Elbląg
- Izabela Ślęzak (2008) "Application of the Grounded Theory Methodology In Studies in Difficult Social Problems Exemplified by Prostitution. Proceedings of the 7th International Conference on Social Science Methodology, University of Naples, Federico II
- Izabela Slezak and Jakub Niedbalski (2008) Book Review: Dirty Work. The Social Construction of Taint. "QSR" IV(1).
- Izabela Ślęzak (2008) Od Redakcji: Oblicza socjologii jakościowej – wielowątkowość problemów badawczych i zróżnicowanie wykorzystywanych procedur. "PSJ" Tom IV Nr 1, s. 1-3.

- Izabela Ślęzak (2007) "Życie na uboczu - problem (samo)wykluczania prostytutek w dyskursie publicznym". S.420-435 w: Nowoczesność. Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. S. Partycki. Lublin: KUL
- Izabela Ślęzak (2007) "W spirali niepewności - proces budowania tożsamości poety" [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Red. J. Leoński, U. Kozłowska. Szczecin: Economicus.
- Izabela Ślęzak (2007) "Tożsamość współczesnych poetów. Rozważania z perspektywy interakcjonistycznej". S. 213-227 w: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje. Red. I. Borowik, K. Leszczyńska. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
- Izabela Ślęzak (2007) "Znaczenie nieformalnych grup poetyckich dla budowania tożsamości poety". S. 198-240 w: Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Red. K. T. Konecki, P. Chomczyński. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

- Izabela Ślęzak (2005) "Poezja Sieci. Internet jako nowa przestrzeń prezentacji poezji" [w:] (red.) M. Sokołowski Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. Elbląg, Wydawnictwo Algraf.
- Izabela Ślęzak (2005) "Poezja w interakcji. Potoczne definiowanie terminu slam" [w:] J. Leoński i A. Kołodziej-Durnaś (red.) W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych. Szczecin, Wydawnictwo Economicus.

Media o prostytucji
Newsweek: Gra wstępna rozpoczęta