Konferencje

Ważniejsze konferencje:

14-16.11.2014- Kultura wykluczenia? Wykluczenie ekonomiczno-społeczne. Kraków
25-27.09.2014 r. - Sympozjum naukowe Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych, Opole.
08-10.09.2014 - III Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski
16-18.06.2014 r. - XXXII Konferencja naukowa polityków społecznych: POLITYKA SPOŁECZNA W CYKLU ŻYCIA TEORIA-BADANIA-PRAKTYKA, Brzeziny. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ
11.04.2014 - ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy, zjawiska i problemy analizy”. Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS
05-06.12.2013 - International Conference "Sociological Qualitative Data As Testimonies of their Time and Documents of the Discipline", Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw
21-23.10.2013 - Międzynarodowa konferencja "Nowy ład? Dynamika struktur współczesnych społeczeństw", UŁ, Ek-Soc, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Katedra Socjologii Ogólnej, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
11-14.09.2013 - XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Szczecin
10-12.06.2013 - Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. Uniwersytet Łódzki
18-19.04.2013 - "Społeczeństwo, edukacja, gospodarka. W stulecie urodzin Profesora Jana Szczepańskiego." IS UŁ Łódź
25-26.10.2012 - "Przyszłość technik badawczych w socjologii" Katedra Metod i Technik Badań Społecznych IS UŁ, Sekcja Metodologii Badań Społecznych PTS, PTS Oddział Łódzki
14-15.09.2012 - "Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Czego w naukach humanistycznych i społecznych szukają dziś młodzi badacze?". ISNS UW Warszawa
04-06.06.2012 - Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą
15-17.06.2011 - "Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami". Łódź.
22.10.2010 - konferencja nt. Open Access w związku z Tygodniem Open Access; Prezentacja doświadczeń pisma online Przegląd Socjologii Jakościowej. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
8-11.09.2010 - XIV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
19-21.10. 2009 – „Kultury, subkultury i społeczne światy w badaniach jakościowych”. Uniwersytet Szczeciński
9-10.06.2009 – "Fałszywy obraz rzeczywistości – źródła nieścisłości w badaniach społecznych: ujęcie interdyscyplinarne". Bielsko-Biała
20.11.2008 – "Oblicza Internetu Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne aspekty Internetu". Elbląg
15-17.09.2008 – European Sociological Association Qualitative Methods Research Network, 4-th Mid-term Conference "Teaching Qualitative Methods". Łódź
1-5.09. 2008 - 7th International Conference on Social Science Methodology organized by ISA RC 33, Naples, Italy
8-9.12.2007 – Pejzaże tożsamości. Perspektywa interdyscyplinarna. Zakopane, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Doktorantów UJ.
7-9.11.2007 – "Cisza, milczenie, wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji". Uniwersytet Wrocławski
13-15.09.2007 - XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Zielona Góra.
14-16.05.2007 – VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowoczesność - Ponowoczesność – Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej". KUL, Nałęczów.
3-5.04.2006 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych. Ponowoczesność i tożsamość" Instytut Socjologii i Psychologii US, Szczecin;
6-8.10.2005 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji", Łódź;
29.06-01.07.2005 - Konferencja Naukowa "Tożsamość w warunkach transformacji społecznej". Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu;
12-14.12.2004 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych". US, Świnoujście.